franeherenda

FRANE HERENDA

Rođen sam 1983. u Zadru. Završio sam gimnaziju Franje Petrića i farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Godinama sam radio u marketingu i prodaji velikih farmaceutskih i kozmetičkih tvrtki.
Danas savjetujem pacijente o prirodnim terapijama i držim predavanja, kako o fitoaromaterapiji, tako i o prirodnoj kozmetici. Napisao sam tri romana, zbirku pjesama i  knjigu “Prirodna kozmetika”.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kn (0,00 €)